Turnaj v nohejbale amatérských trojic [6.8.2011]
ISO 100, 1/166 s, F2.8 ISO 100, 1/166 s, F2.8 ISO 100, 1/200 s, F2.8 ISO 100, 1/200 s, F2.8 ISO 100, 1/166 s, F2.8
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 100, 1/166 s, F2.8 ISO 100, 1/166 s, F2.8 ISO 100, 1/166 s, F2.8 ISO 100, 1/1000 s, F2.8 ISO 100, 1/1000 s, F2.8
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 100, 1/52 s, F2.8 ISO 125, 1/52 s, F2.8 ISO 200, 1/111 s, F2.8 ISO 200, 1/111 s, F2.8 ISO 160, 1/52 s, F2.8
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 8. srpna 2011 v 9:14:38 - (©) www.lhotauvyskova.cz