Lhota, jakožto městská část Vyškova, nemá vlastní samosprávu, tudíž se se všemi oficiálními žádostmi obracejte na Městský úřad Vyškov.

Dotazy, návrhy a připomínky ohledně rozvoje Lhoty můžete klást členům Osadního výboru Lhota.

Komunikovat s námi můžete i na Facebooku.

Dotazy ohledně tohoto webu, připomínky, nápady a vylepšení můžete klást na následující kontakt: admin@lhotauvyskova.cz.