Nejprve bych chtěl podotknout, že Lhota, jakožto městská část Vyškova, nemá vlastní samosprávu, tudíž se se všemi oficiálními žádostmi obracejte na Městský úřad Vyškov.

Dotazy, návrhy a připomínky ohledně rozvoje Lhoty můžete klást členům Osadního výboru Lhota.

A dotazy ohledně tohoto webu, připomínky, nápady a vylepšení můžete klást na následující kontakty.

Kontakt na administrátora webu:

Email:

admin@lhotauvyskova.cz