Osadní výbory jsou zřizovány zastupitelstvem dle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Členy osadního výboru mohou být občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem města.

Osadní výbor je oprávněn:

– předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města,

– vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města,

– vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v jejich části města, orgánům města.

Členové osadního výboru Lhota (a Pařezovice):

Mgr. Marie Šlapalová – předsedkyně, tel.: 605936168, email: m.slapalova@seznam.cz
Ing. Jan Hrda – email: email@realityhrdovi.cz
MVDr. Radim Poláček – email: radim58@stream.cz
Ing. Karel Nippert – email: nippert@centrum.cz
Dušan Táborský
Aleš Kaňa – email: AlesKana@seznam.cz
Ing. Jan Sochor – email: janso@email.cz
Libor Plhal
Simona Hrdličková