Něco málo z historie

Tělocvičná jednota (TJ) Sokol Lhota byla založena roku 1919 a spadá pod župu č. 31 – Dr. Bukovského. Ve vlastnictví má budovu sokolovny (včetně hospody a zastávky) a přilehlé hřiště. O zbudování tohoto zázemí se v minulosti zasloužili zejména místní obyvatelé, kteří nejen pomáhali na stavbě, ale také vypomáhali finančně. Sokolovna byla již několikrát rekonstruována až do současné podoby. V poslední době proběhla například výměna oken za nová plastová, zateplení stěn a stropů sociálních zařízení, rekonstrukce elektroinstalace a topení, či zateplení stropu sálu, oprava poloviny střechy sokolovny a obložení stěn v sále a přísálí.

Co děláme

TJ Sokol Lhota každoročně pořádá různé akce pro různé věkové kategorie od těch nejmenších dětí až po nejstarší věkové kategorie. Pro příklad: tábory, sportovní turnaje, pěší a cyklistické výlety, velikonoční akce pro děti, stavění máje, akce pro děti k ukončení prázdnin, pouštění draků, lampionový průvod obcí, tradiční Martinské hody, Čert a Mikuláš a spoustu dalších akcí.

Pokud byste měli zájem přidat se, tak neváhejte a přijďte mezi nás.

Přihláška

Přihlášení nového člena do TJ Sokol Lhota je možné provést online přes centrální evidenci členské základny ČOS.

Složení výboru Tělocvičné jednoty Sokol Lhota

Starosta – Bc. Jan Beneš, MSc

Místostarosta – Ing. Jan Kolařík (sokol@lhotauvyskova.cz)

Jednatel – Ing. Jan Hrda (mob. 604983906, sokol@lhotauvyskova.cz)

Náčelník – Martin Perknovský

Náčelnice – Vladimíra Hrdová

Další členové výboru – Jiří Vojtek, Ing. Jan Sochor, Mgr. Marie Šlapalová, Jitka Kolaříková, Mgr. Hana Šebková