Na III. jednání Zastupitelstva města Vyškov dne 2. 5. 2019 bylo zvoleno nové složení osadních výborů. Nově může mít osadní výbor Lhota (a Pařezovice) až 9 členů. Aktuální složení osadního výboru je uvedeno zde. Bližší informace viz. zápis z jednání Zastupitelstva města Vyškov.