Výbor T.J. Sokol Lhota zve všechny členy jednoty na Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 18. 3. 2022 v 17:30 hodin v sokolovně. Prosíme členy, aby se této Valné hromady zúčastnili. Jedná se o volební Valnou hromadu – bude se volit výbor na další volební období (3 roky).