Na II. řádném zasedání Zastupitelstva města Vyškov dne 14. 12. 2022 bylo zvoleno nové složení osadních výborů. Aktuální složení osadního výboru je uvedeno zde. Bližší informace viz. usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Vyškov.